Wahhabi Bukan Ahli Sunnah wal JamaahSemenjak lebih 10 tahun kebelakangan ini, satu konflik yang telah sekian lama merobek dan menghancurkan dunia Islam mula dibangkitkan dan di-arus-perdana-kan di negara ini. Konflik yang dimaksudkan itu adalah aliran pemikiran Wahhabiyyah yang muncul ke dalam masyarakat, membawa fahaman-fahaman yang menyeleweng, dan memporak-perandakan umat Islam dengan membawa pendapat-pendapat yang pelik dan mengelirukan. Apabila ada dalam kalangan umat Islam yang masih murni pemikiran mereka dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya daripada kalangan ilmuan yang cuba untuk menegur dan seterusnya mengingatkan masyarakat akan bahayanya fahaman Wahhabiyyah ini, maka dituduhlah para ilmuan itu sebagai golongan yang berfikiran kolot, cuba mengeksploitasi agama, mengamalkan bid’ah, taksub kepada para guru, dan sebagainya.

Sebelum kita selaku orang awam ini terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan balas daripada para pemuka Wahhabiyyah di negara ini, marilah kita bersama-sama merenungi beberapa perkara.

Baginda Rasulullah sudah pernah mengisyaratkan bahawa umat baginda akan terpecah kepada 73 golongan dan hanya ada satu sahaja berada di atas jalan kebenaran. Sepakat para ulama dan majoriti umat Islam atas kefahaman bahawa satu golongan yang berada atas jalan kebenaran itu adalah kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun satu perkara lagi yang perlu diberikan perhatian daripada hadith Nabi tersebut adalah: terdapat 72 golongan yang tidak benar! Diulangi: 72! Bermakna, ada banyak kelompok pada hari ini yang tidak berada di landasan kebenaran. Maka, dalam kepelbagaian aliran pemikiran yang wujud dalam dunia Islam pada hari ini, ada kemungkinan yang sangat besar ramai orang yang tidak mempelajari ilmu-ilmu Islam melalui sumber dan dengan cara yang betul akan terpengaruh dengan aliran-aliran yang salah yang begitu banyak itu.

Wahhabiyyah bukanlah sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah.

Kelompok yang kita gelari dengan Wahhabiyyah ini juga mengaku mereka sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, dan malah ada segelintir pihak berkuasa agama di negara ini juga menyatakan demikian dengan alasan bahawa fahaman Wahhabiyyah hanyalah khilaf (perselisihan pendapat) yang perlu diraikan.

Hakikatnya Wahhabiyyah bukanlah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, sepertimana kenyataan yang telah dikeluarkan antaranya oleh Jawatankuasa Fatwa Kerajaan Negeri Sembilan hasil mesyuarat jawatankuasa tersebut. Ada beberapa perkara yang sebenarnya menjadi asas mudah untuk kita memahami kenapa Wahhabiyyah bukan sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah.

Pertama, setiap aliran pemikiran atau kelompok ditandai dan dikategorikan oleh prinsip-prinsip asas yang menunjangi pemikiran kelompok tersebut. Nama yang diberikan atau dilabelkan kepada sesuatu kelompok itu hanyalah bagi memudahkan kita untuk mengenalpasti dan menyebut kelompok tersebut. Setiap kelompok yang diberikan nama ini adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang menjadi tunjang pemikirannya. Prinsip-prinsip penting dalam aliran Wahhabiyyah adalah tidak sama dengan prinsip-prinsip penting dalam Ahli Sunnah wal Jamaah.

Bila menyebut perkara prinsip (usul), maka tidak ada khilaf padanya. Khilaf hanya boleh diterima pada perkara cabang (furu’). Jika pada hal prinsip ada khilaf, maka mana mungkin hal tersebut boleh menjadi prinsip?

Prinsip aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah berpegang kepada aliran Al Asya’irah wal Maturidiah, yang antara lain mengajarkan prinsip-prinsip penting ketuhanan melalui Sifat 20. Aliran Wahhabiyyah menolak ajaran Sifat 20, menuduhnya sebagai bersumberkan falsafah Yunani. Sebaliknya Wahhabiyyah menggunapakai kaedah tauhid tiga serangkai (tauhid uluhiyyah – tauhid rububiyyah – tauhid asma’ wa sifat) yang tidak ada langsung asalnya daripada salafussoleh. Ramai dalam kalangan para ulama yang telah menulis kitab-kitab aqidah, menjelaskan tentang kebatilan konsep tauhid tiga serangkai ini. Malangnya, silibus pendidikan di negara ini juga menggunakan konsep tauhid yang batil ini (hasil daripada gerak kerja Wahhabiyyah yang cuba merosakkan umat Islam di negara ini).

Antara kebatilan tauhid tiga serangkai adalah membawakan kekufuran kepada umat Islam atas tuduhan tidak menyembah Allah. Contohnya, melalui ajaran tauhid tiga serangkai ini, kelompok Wahhabiyyah menghukum kafir umat Islam yang berdoa di kuburan orang soleh atau wali Allah, atas tuduhan bahawa mereka menyembah kubur. Konsep tauhid tiga serangkai telah menyebabkan penganutnya berfikiran cetek dan terlalu mudah menghukum kafir. Sedangkan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, berdoa di kuburan orang soleh atau wali Allah itu termasuk dalam perbuatan tawassul dan istighathah – yang merupakan perbuatan yang dibolehkan (dengan dalil-dalil daripada hadith Nabi) yang sama sekali tidak merosakkan i’tiqad kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah bahawa hanya Allah tempat bergantung dan memohon pertolongan.Kemudian, melalui tauhid tiga serangkai ini juga kelompok Wahhabiyyah – hasil kerapuhan fahaman aqidah mereka – telah menetapkan jisim dan sifat makhluk bagi Allah. Menetapkan jisim dan sifat makhluk bagi Allah ini merupakan syirik yang merupakan sebesar-besar dosa. Antaranya, kelompok Wahhabiyyah ini menyatakan bahawa Allah “mempunyai tangan”, “mempunyai kaki”, serta “duduk”, “turun”, “berada di langit” dan sebagainya. Hal ini demikian kerana kecetekan faham aqidah mereka menyebabkan mereka menterjemah ayat-ayat seperti ( يد الله فوق أيديهم ) dengan “tangan Allah” atas alasan mereka tidak mahu “menta’wil” atau “mentafsir” ayat-ayat mutasyabihat seperti itu. Namun, pada hakikatnya tanpa mereka sedari mereka telah memberikan jisim kepada Allah dengan perkataan “tangan”, atas alasan ( يد ) dalam bahasa Arab bermaksud “tangan”. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, ayat-ayat mutasyabihat ini dilalukan sahaja tanpa ditafsirkan, yakni ( يد ) disebut sebagai ( يد ) tanpa diterjemahkan, dan hakikat maksudnya yang sebenar diserahkan kepada Allah. Ataupun, untuk mensejahterakan pemikiran yang mungkin akan tertanya-tanya akan maksud ( يد ) itu maka diterjemahkan kepada maksud lain yang tidak menyalahi prinsip-prinsip ketuhanan seperti dengan maksud “kekuasaan”. Inilah yang gagal difahami oleh kelompok Wahhabiyyah, mereka beranggapan bahawa hanya ada satu maksud sahaja bagi perkataan ( يد ). Sedangkan, dalam apa-apa bahasa sekalipun, sesuatu perkataan itu boleh sahaja membawa terlalu banyak maksud. Maka, bagi Ahli Sunnah wal Jamaah yang benar-benar menguasai prinsip-prinsip ilmu aqidah, perkataan-perkataan yang mutasyabihat ini sama ada dibiarkan sahaja tanpa diterjemah langsung atau jika perlu diterjemahkan, maka diterjemahkan dengan kalimah yang tidak menyalahi sifat-sifat kesempurnaan Allah.

Maka, sudah jelas bahawa antara Wahhabiyyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah terdapat perbezaan pada prinsip, yakni perbezaan yang fundamental sifatnya. Hal ini bermakna Wahhabiyyah bukanlah sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah; dan perbezaan-perbezaan yang fundamental inilah yang menyebabkan para ilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah merasa terpanggil untuk menyedarkan masyarakat akan bahayanya fahaman Wahhabiyyah ini.

Kedua, setelah kita memahami bahawa Wahhabiyyah ini bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, maka tidaklah susah untuk kita menerima bahawa Wahhabiyyah ini adalah aliran pemikiran yang salah setelah Nabi mengisyaratkan bahawa ada 72 kelompok umat baginda yang berada atas jalan yang salah. Apatah lagi setelah Rasulullah sendiri juga telah mengisyaratkan melalui banyak hadith berkaitan akhir zaman yang menerangkan tentang ciri-ciri kelompok-kelompok yang sesat seperti Syi’ah Imamiah, Wahhabiyyah, dan lain-lainnya, serta betapa jauhnya kelompok-kelompok ini daripada Islam. Antara ciri-ciri mereka seperti diterangkan oleh Rasulullah adalah mereka “rajin solat, rajin berpuasa, rajin beribadah (lebih rajin daripada Ahli Sunnah wal Jamaah)” tetapi “terlepas daripada Islam seperti anak panah yang terlepas daripada busurnya”.

Oleh sebab itu, jauhilah fahaman Wahhabiyyah. Langkah pertama untuk menjauhi fahaman Wahhabiyyah ini adalah dengan menundukkan sifat ego dan sombong dalam diri, iktiraf bahawa diri kita ini jahil dan bodoh, dan bahawa tidak mungkin kita meneruskan kehidupan ini atas jalan agama yang lurus melainkan dengan bimbingan seorang guru mursyid, seorang murabbi yang benar-benar membimbing kita mengikut ajaran Al Quran dan Al Sunnah yang ilmunya merangkumi segala dimensi aqidah, fiqh dan tasawuf.

#PertahankanAhliSunnahWalJamaah
#SayNoToWahhabi
Previous
Next Post »