ERTI PERNIKAHAN

Pernikahan itu adalah salah satu anugerah dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kepada hamba-hambaNya, khususnya kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam. Pernikahan itu adalah jalan yang sah lagi diredhai oleh Allah Subhanahu wa ta’ala bagi menghalalkan perhubungan antara lelaki dan perempuan; yang mana, adalah merupakan fitrah manusiawi yang sihat bahawa seorang lelaki akan tertarik kepada perempuan, dan begitulah sebaliknya. Maka, apabila telah wujud rasa suka dan cinta seorang lelaki kepada seorang perempuan, syariat Islam telah menyediakan pernikahan sebagai jalan memanifestasikan kecenderungan dan kecintaan yang wujud di antara dua insan tersebut.

Firman Allah Subhanahu wa ta’ala yang lebih kurang maksudnya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Surah Ar-Ruum, ayat ke-21)

Sememangnya adalah fitrah seseorang lelaki itu akan suka kepada perempuan, dan seseorang perempuan itu akan suka kepada lelaki. Rasa suka, cinta, dan cenderung itu adalah fitrah yang tidak boleh dinafikan, dan malah tidak perlu dinafikan. Apa yang penting, perasaan itu haruslah disalurkan dan dimanifestasikan dengan cara yang halal dan baik. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta’ala menyatakan bahawa cinta itu adalah kecenderungan jiwa kepadanya (kepada sesuatu yang dicintai itu) kerana keadaannya yang merupakan suatu kenikmatan kepadanya. Semakin bertambah kenikmatan, semakin bertambahlah kecintaan. Allah Subhanahu wa ta’ala melengkapkan manusia dengan pancaindera yang dengannya manusia dapat merasakan kenikmatan dan kelazatan dalam perkara yang disukai dan dicintai.

Dalam salah sebuah hadith yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta’ala di dalam Ihya’ ‘Ulumuddin, Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam bersabda yang lebih kurang maksudnya: “Tiga hal dari duniamu yang dijadikan aku menyukainya, yakni: wangi-wangian, wanita, dan kesejukan hatiku dalam solat.

Maka, kesukaan yang diwujudkan antara seorang lelaki dan perempuan itu, haruslah disatukan melalui jalan pernikahan. Sudah tentu, pernikahan itu ada syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Adab-adab dalam pernikahan – sebelum dan semasa – perlu diberikan perhatian yang teliti kerana pernikahan membawa erti yang cukup besar. Antara tujuan pernikahan adalah bagi menghalalkan perhubungan antara seorang lelaki dan perempuan. Segala batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, dari segi pandangan, sentuhan, mahupun pendengaran, diangkat melalui pernikahan. Namun, erti pernikahan yang sebenar tidaklah sekecil itu. Pada hari ini, apabila pernikahan itu difahami hanya dalam konteks menghalalkan perhubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, maka kita dalam melihat banyaknya masalah dalam rumahtangga dan kehidupan berkeluarga.

Antara erti yang paling besar melalui pernikahan adalah pernikahan ini merupakan suatu ibadah, yang dapat membantu kehidupan beragama seseorang itu. Dalam salah sebuah hadith, Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam menerangkan betapa besarnya erti pernikahan dalam konteks melengkapkan agama seseorang itu. Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam yang lebih kurang maksudnya: “Barangsiapa yang telah dikurniakan oleh Allah dengan isteri yang solehah, maka ia telah dilengkapkan sebahagian daripada agamanya. Maka, bertaqwalah kepada Allah untuk sebahagian yang lain itu.” (Hadith Riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim dan dinyatakan sahih sanadnya). Dalam matan yang lain, disebut bahawa pernikahan itu melengkapkan separuh daripada agama, dan hendaklah bertaqwa kepada Allah untuk separuh lagi. Justeru, hal ini seharusnya menggambarkan kepada kita betapa melalui jalan pernikahan itu dapat melengkapkan sebahagian besar daripada agama.

Hal tersebut, sudah tentu berkait rapat dengan maksud dan hikmah pernikahan yang lain. Antaranya, melalui jalan pernikahan, kelangsungan hidup manusia sebagai manifestasi tanggungjawab khalifah dapat dipastikan berlaku. Melalui jalan pernikahan akan dapat meneruskan kehidupan manusia, melalui anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan itu akan lahir sebagai umat Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam. Maka, apabila terdidik pula anak-anak itu dengan baik menjadi anak yang soleh dan solehah, berbanggalah Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam dengan bilangan umat baginda yang banyak. Ibubapa akan mendapat kebaikan, dan masyarakat akan mendapat manfaat.

Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam yang kira-kira bermaksud: “Kahwinilah olehmu wanita yang pencinta (sangat mencintai suami dan anak-anak) dan peranak (subur). Maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu (umat Rasulullah) itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat.” (Hadith Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban)

Pernikahan juga adalah merupakan perkara yang akan dapat menenangkan jiwa, serta membantu proses untuk meningkatkan kualiti kerohanian seseorang. Hal ini demikian kerana melalui jalan pernikahan akan lebih memelihara kehormatan serta kesucian jiwa seseorang itu. Hati akan lebih tenang kerana sesebuah pernikahan yang baik itu akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dengan ‘Mawaddah wa Rahmah’, yakni rasa kasih dan sayang. Selain daripada itu, pastinya adalah lebih mudah bagi seseorang yang telah berkahwin untuk memelihara diri daripada melakukan dosa dan maksiat, termasuklah maksiat hati. Apabila seseorang itu lebih mampu memelihara dirinya daripada maksiat, maka lebih mudahlah untuk seseorang itu memberikan penumpuan kepada ibadah dan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.

Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam yang lebih kurang bermaksud: “Barangsiapa yang telah merasa sanggup (mampu) untuk berumahtangga, maka hendaklah ia bernikah. Sesungguhnya nikah itu lebih melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan sesiapa yang belum sanggup (mampu), hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu dapat mengurangkan nafsu syahwat.” (Hadith Riwayat Bukhari)

Maka, apa yang penting untuk difahami adalah bahawa pernikahan itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualiti ibadah, serta seharusnya menjadikan seseorang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Hal ini demikian kerana pada hakikatnya, pernikahan itu sendiri adalah merupakan satu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta’ala kepada hamba-Nya. Bukankah jodoh itu ketentuan Allah? Oleh sebab itulah kita dapat melihat pada hari ini, begitu ramai orang yang bercinta selama bertahun-tahun lamanya, tetapi akhirnya tidak sampai kepada pernikahan. Ada juga yang bercinta begitu lama, akhirnya menikah jua. Ada juga yang berkenalan hanya seketika, kemudian terus mendirikan rumahtangga. Keadaan-keadaan tersebut seharusnya memberikan kepada kita suatu pengertian bahawa soal jodoh bukanlah terletak kepada usaha manusia, tetapi adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala. Usaha manusia itu hanyalah sebagai sebab. Maka, bagi sesiapa yang setelah menikah dengan seseorang itu, semakin jauh hatinya daripada mengingati Allah serta beribadah kepada-Nya, bukankah itu namanya kufur nikmat? Kerana erti syukur itu, adalah apabila kita menghargai pemberian dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta’ala untuk lebih mendekatkan kita kepada-Nya.

Justeru, adalah penting juga untuk difahami bahawa di sebalik kenikmatan dan faedah pernikahan, terdapat risiko dan cabaran yang seandainya seseorang itu lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya, khususnya tanggungjawab kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka pastinya seseorang itu akan mudah terjerumus dan terperangkap dalam hal-hal yang tidak baik yang hadir bersama sesebuah pernikahan. Imam Al-Ghazali mengingatkan tentang hal ini di dalam Ihya’ ‘Ulumuddin.

Antara kesusahan dan cabaran yang akan hadir bersama pernikahan adalah untuk mencari nafkah buat keluarga daripada sumber yang halal. Hal tersebut adalah merupakan kewajipan bagi seorang suami. Selain daripada itu, antara kemudaratan paling besar apabila seseorang itu lalai dalam kehidupan berkeluarganya adalah kelalaian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan persiapan menuju akhirat. Kesibukan duniawi, kesibukan menguruskan hal keluarga, boleh sampai melalaikan seseorang itu daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta’ala. Kesusahan dalam mencari nafkah, boleh sehingga mewujudkan sifat bakhil. Tuntutan kehendak dan keperluan isteri dan keluarga, boleh membawa kepada kefakiran, yang akhirnya boleh membawa seseorang itu kepada kebinasaan.

Imam Al-Ghazali memetik sebuah hadith Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam sebagai peringatan, yang kira-kira maksudnya: “Akan datang pada manusia suatu zaman di mana lelaki binasa di tangan isterinya, kedua orang tuanya, dan anaknya. Mereka mencelanya dengan kefakiran dan membebaninya dengan sesuatu yang tidak mampu dipikulnya. Maka ia memasuki tempat-tempat yang akan menghilangkan agamanya. Lalu ia binasa.

Justeru, adalah sangat penting bagi seseorang itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanhu wa ta’ala, serta memahami dan menyikapi pernikahan itu dalam erti dan konteks ibadat yang luas. Kecintaan seorang suami kepada isteri, mahupun kecintaan seorang isteri kepada suami, haruslah jangan sampai melalaikan kecintaan yang lebih hak. Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah itu sudah tentu adalah yang paling utama. Sabda Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam yang bermaksud: “Tidaklah seseorang di antara kamu beriman sehingga ia menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan manusia seluruhnya.

Apabila seseorang itu mencintai keluarganya, hartanya dan dunianya lebih daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam, maka sudah tentu Allah akan menyerahkan seseorang itu untuk diurus dan diaturkan kehidupannya oleh dunianya. Namun, apabila seseorang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam, maka kehidupannya diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Nah, bukankah Allah itu sebaik-baik pengurus? Bukankah Allah itu sebaik-baik pembantu dan penolong? Sungguh, sebaik-baik tempat bergantung hanyalah Allah!

Artikel ini, dan segala peringatan yang terkandung di dalamnya, tidak lain dan tidak bukan ditujukan kepada diri saya sendiri sebagai suatu teguran kepada diri sendiri. Jika ada manfaat bagi pembaca yang lain, maka itu dengan Rahmat Allah Subhanahu wa ta’ala.

Syukur, dengan Rahmat dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta’ala, saya akan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis yang cukup istimewa buat saya, saudari Noor Adibah Binti Othman, pada malam 7 Ogos 2009, bersamaan 17 Sya’ban 1430H. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, dan saya memohon doa daripada para pembaca sekalian, semoga pernikahan ini mendapat keredhaan Allah Subhanahu wa ta’ala, agar rumahtangga yang dibina tidak dilalaikan dengan kesibukan duniawi, sebaliknya menjadi pendorong dan penyebab untuk kami lebih hampir dan dekat kepada ar-Rafiqul-A’la, Allah ‘azza wa jalla. Semoga diberkati pernikahan ini, dipermudahkan urusan kami, dimurahkan rezeki kami, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, serta dikekalkan jodoh kami sehingga ke syurga.

Buat para pembaca sekalian, kalian yang membaca blog ini adalah dengan ini secara rasminya dijemput untuk menghadiri majlis kenduri pernikahan saya pada hari Sabtu, 8 Ogos 2009 bersamaan 17 Sya’ban 1430H bertempat di Taman Setia Rawang, Selangor. Dijemput untuk melayari laman web ini: http://ukhtiadib.akhienaim.net untuk melihat jemputan, mendapatkan peta lokasi serta meninggalkan mesej buat kami. Semoga kalian dirahmati Allah.

Wassalam.

Previous
Next Post »